ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ม.4 ฟิสิกส์มัธยม ฟิสิกส์มหาลัย โจทย์ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์

DekPhysics Cyber Lab => Motion basic => ข้อความที่เริ่มโดย: Webmaster™ ที่ พฤศจิกายน 25, 2012, 11:56:15 PMหัวข้อ: สื่อเสมือนจริง ความสำพันธ์พลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
เริ่มหัวข้อโดย: Webmaster™ ที่ พฤศจิกายน 25, 2012, 11:56:15 PM
พลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

https://www.dekphysics.com/animation_dekphysics/SHM1.swf

(http://www.astarmathsandphysics.com/a_level_physics_notes/waves_and_oscillations/a_level_physics_notes_energy_changes_in_simple_harmonic_motion_html_m2b927bb6.gif)

พลังงานศักย์ที่สะสมในสปริง
 PE= 1/2(kx2) = 1/2k(Asinwt)2 =1/2kA2sin2wt ,โดยที่ x=Asinwt

พลังงานจลน์
 KE= 1/2mv2 = 1/2 m(Awcoswt)2 = 1/2 mA2w2cos2wt ,โดยที่ v = Awcoswt

จาก w=sqr(k/m) เพราะฉะนั้น w2 = k/m
KE = 1/2 mA2k/m(cos2wt) = 1/2kA2cos2wt

หลังจากนั้นจะได้ว่า PE+KE = 1/2kA2sin2wt + 1/2kA2cos2wt = 1/2kA2wt+cos2wt=1/2KA2


Credit:astarmathsandphysics.com