ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ม.4 ฟิสิกส์มัธยม ฟิสิกส์มหาลัย โจทย์ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์

Social Physics club (Middle M4-M6) => Force Mass & Low of Motion => ข้อความที่เริ่มโดย: nasarin ที่ มกราคม 06, 2018, 06:01:28 PMหัวข้อ: กฎการเคลื่อนที่นิวตัน
เริ่มหัวข้อโดย: nasarin ที่ มกราคม 06, 2018, 06:01:28 PM
 กล่องมวล 55 kg. ตั้งอยู่บนพื้นของรถบรรทุก คนขับรถบรรทุกออกรถด้วยความเร่ง 3.4 m/s²  สมมุติว่าไม่คิดแรงต้านของอากาศจงหา

          :o แรงที่พื้นรถกระทำต่อกล่องในแนวระดับ
          ;) แรงที่พื้นรถกระทำต่อกล่องในแนวดิ่ง
         

                         :o    แรงที่พื้นรถกระทำต่อกล่องในแนวระดับ
                                 
                               ขณะที่รถเร่งออกตัวไปทางขวากล่องจะเลื่อนไปทางซ้าย  แต่เพราะแรงเสียดทานที่มากพอ กล่องจะไม่เคลื่อนที่
                               แรงที่เกิดจากความเร่ง = ma ส่วนแรงที่เกิดจากความเสียดทาน = F จะเท่ากัน ดังสมการ
                                                          
                                                                 F      =       ma
                                                                  =       55×3.4
                                                          =       187 N
      
                               ดังนั้น แรงที่พื้นรถกระทำกับกล่องในแนวระดับ = 187 N

                          ;)    แรงที่พื้นรถกระทำต่อกล่องในแนวดิ่ง

                                 
                                พิจารณาในแนวดิ่ง กล่องไม่มีความเร่งจึงตรงกับกฎข้อหนึ่ง    ΣF = 0 
                                         
                                                                  N   =   mg 
                                                                   =   539
                             
                               ดังนั้น  แรงที่พื้นกระทำกับกล่องในแนวดิ่ง  539 N