ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ม.4 ฟิสิกส์มัธยม ฟิสิกส์มหาลัย โจทย์ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์

Social Physics club (Middle M4-M6) => Work & Energy => ข้อความที่เริ่มโดย: beemm ที่ ธันวาคม 06, 2017, 09:44:20 PMหัวข้อ: โจทย์เรื่องงานและพลังงาน
เริ่มหัวข้อโดย: beemm ที่ ธันวาคม 06, 2017, 09:44:20 PM
ออกแรง F ในแนวขนานกับพื้น กระทำบนวัตถุหนัก 20 นิวตัน ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะทาง 10 เมตร บนพื้นระดับ ซึ่งมีแรงเสียดทาน 4 นิวตัน จงหางานของแรง F
วิธีทำ   จาก     ∑F = 0
                          F = f
                          F = 4 N
            จาก     W = Fcosθ      (θ = 0°)
                            = 4 x 10 x 1
                            = 40 J

4.2.17