ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ม.4 ฟิสิกส์มัธยม ฟิสิกส์มหาลัย โจทย์ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์

Social Physics club (Middle M4-M6) => Momentum & Collision => ข้อความที่เริ่มโดย: tguidem ที่ พฤศจิกายน 26, 2017, 11:19:39 AMหัวข้อ: โจทย์โมเมนตัม
เริ่มหัวข้อโดย: tguidem ที่ พฤศจิกายน 26, 2017, 11:19:39 AM
โจทย์: ยิงลูกปืนมวล 4g. ด้วยความเร็ว 1,000 m/s ให้ทะลุแผ่นไม้มวล 800 g. ซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกยาว ทันทีที่ลูกปืนทะลุแผ่นไม้ แผ่นไม้มีความเร็ว 3m/s ค่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกปืนเป็นเท่าใด
 วิธีทำ: 1.หาความเร็วของลูกปืนเมื่อทะลุแผ่นไม้
              จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ΣPก่อนชน = ∑Pหลังชน
                                        m1u1+m2u2 = m1v1+m2v2
                               (4×10-3)(1000)+0 = (4×10-3)v1+(800÷10-3)(3)
                                                      4 = (4×10-3)v1+2.4
                                      4-2.4/(4×10-3) = v1
                                              จะได้ v1 = 400 m/s

                                     8) แสดงว่า ลูกปืนทะลุแผ่นไม้ออกไปด้วยความเร็ว 400 m/s
                                                                          
2.หาค่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกปืน
                                
                                       จากสูตร ΔP = m1u1-m1v1
                                                     = (4×10-3)(1000)-(4×10-3)(400) = 4-1.6
                                          จะได้ ΔP = 2.4 N.s

                                       8) ดังนั้น ค่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกปืนเป็น 2.4 N.s

ตอบ ค่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกปืนเป็น 2.4 N.s #4.3.17 ;D :D