ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ม.4 ฟิสิกส์มัธยม ฟิสิกส์มหาลัย โจทย์ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์

DekPhysics Center => Physics News => ข้อความที่เริ่มโดย: Webmaster™ ที่ พฤศจิกายน 12, 2011, 05:33:44 PMหัวข้อ: เทคนิคการพายเรือให้ได้ภายใน 1 ชม.ในสถานการณ์น้ำท่วม โดยภาควิชาฟิสิกส์ (KMUTT)
เริ่มหัวข้อโดย: Webmaster™ ที่ พฤศจิกายน 12, 2011, 05:33:44 PM
(http://www.mediafire.com/imgbnc.php/7281a434342648335946642db9468320fd77e7bcdb681ef96c43c07c5818a5295g.jpg)

เทคนิคการพายเรือให้ได้ภายใน 1 ชม.ในสถานการณ์น้ำท่วม โดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(KMUTT)http://www.youtube.com/watch?v=3ngprub8ZyU