ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ม.4 ฟิสิกส์มัธยม ฟิสิกส์มหาลัย โจทย์ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์

Social Physics club (Middle M4-M6) => Rectilinear motion => ข้อความที่เริ่มโดย: icekarnsinee ที่ พฤศจิกายน 25, 2017, 05:40:33 PMหัวข้อ: ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: icekarnsinee ที่ พฤศจิกายน 25, 2017, 05:40:33 PM
โจทย์ จุดAกับจุดBอยู่ห่างกัน75เมตร ถ้าให้รถยนต์แล่นจากจุดAไปจุดBจะต้องใช้เวลาเท่าใด โดยที่เริ่มต้นแล่นจากAด้วยความเร่งคงที่1เมตร/วินาที2 ได้ระยะหนึ่งก็เบรกรถยนต์ด้วยความหน่วงคงที่2เมตร/วินาที2 ให้รถยนต์หยุดนิ่งที่จุดBพอดี
วิธีทำ ช่วงแรกรถยนต์เริ่มต้นแล่นจากจุดAด้วนความเร่งคงที่1เมตร/วินาที2 นานt1วินาที จากความเร็ว0เมตร/วินาที จนความเร็วxเมคร/วินาที ได้ระยะทางs1เมตร
v2=u2+2as
x2=02+2(1)s1
s1=x2/2
ในช่วงที่2 เบรกรถยนต์ความหน่วงคงที่2เมตร/วินาที2 นานt2วินาที จากความเร็วxเมตร/วินาที จนหยุดที่จุดBพอดี ความเร็ว0เมตร/วินาที ได้ระยะทางs2เมตร
v2=u2+2as
02=x2+2(-2)s2
s2=x2/4
จากโจทย์ s1+s2=75
x2/2+x2/4=75
3x2/4=75
x=10เมตร/วินาที
หาเวลาในช่วงแรก v=u+at
10=0+(1)t1
t1=10วินาที
หาเวลาช่วงที่2 v=u+at
0=10+(-2)t2
t2=5วินาที
ตอบ ดังนั้น รถยนต์แล่นจากจุดAไปBต้องใช้เวลาเท่ากับ10+5=15วินาที

4.3.16